Γιώργος Καρκαμάνης - Βαλτοχώρι Θεσσαλονίκης - gkarkaman(at)gmail.com

Επιστροφή

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023

                                               ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - τόμος B' 

Γ' Γενικού και Εσπερινού Λυκείου

για το σχολικό έτος 2023-2024

Σας ενημερώνω ότι κυκλοφόρησε  ο τόμος Β' της νέας έκδοσης του βοηθήματος μου για το μάθημα  «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» που διδάσκεται στην ομάδα προσανατολισμού «Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής» και  της Γ΄τάξης των Ημερησίων  και Εσπερινών Λυκείων.
 

 κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,  
Συγγραφέας: Γιώργος Καρκαμάνης
ISBN: 978-960-7991-50-8
  SET : 978-960-7991-48-5 

Τα χαρακτηριστικά του
 τόμου Β' είναι:

 • Αποτελεί συνέχεια του τόμου Α,
 • Είναι γραμμένος σύμφωνα με τη ύλη, όπως αυτή έχει οριστεί για τη σχολική χρονιά 2023-2024,.
 • Ακολουθεί τις νέες οδηγίες διδασκαλίας.
 • Οι λύσεις των ασκήσεων βρίσκονται σε ξεχωριστό ένθετο που συνοδεύει το κύριο βιβλίο. 
 •     Είναι εμπλουτισμένος με νέες ασκήσεις και νέου τύπου μεθοδολογίες.
 • Ενσωματώθηκαν τα θέματα πανελλαδικών εξετάσεων μέχρι και το 2023.
 • Χρησιμοποιεί τον νέο τρόπο βαθμολόγησης των κριτηρίων αξιολόγησης (25 μονάδες ανά θέμα).

 • Αποτελείται από 6 κεφάλαια και έχει οργανωθεί σε 15 «μαθήματα» με το κάθε έναν να αναφέρεται και να αναλύει εκτενέστερα ένα συγκεκριμένο αντικείμενο της εξεταστέα ύλης.
   
 • Στο τέλος του τόμου Β ενσωματώθηκε ένας οδηγός επανάληψης με:  ερωτήσεις θεωρίας, 10 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης και 150+1 προτεινόμενα θέματα επιπέδου πανελλαδικών εξετάσεων .
 Διατηρεί την ίδια δομή με τις προηγούμενες εκδόσεις:
 • Εμπεριέχεται όλη η θεωρία του σχολικού βιβλίου δοσμένη με απλό και κατανοητό προς τον μαθητή τρόπο, σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.
 • Παρουσιάζονται μεθοδολογίες χρήσιμες για την επίλυση ασκήσεων.
 • Υπάρχουν παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις με κατάλληλες επεξηγήσεις, ώστε να κατανοούνται καλύτερα από τους μαθητές
 • Οι ασκήσεις έχουν εξειδικευθεί και ομαδοποιηθούν σε ερωτήσεις Σ/Λ, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχισης, εμφάνισης τιμών, μετατροπής, εύρεσης λαθών και προβλημάτων.
 • Οι ασκήσεις προς επίλυση έχουν ιεραρχηθεί ανάλογα με το επίπεδο δυσκο­λίας, το οποίο καθορίζεται με κατάλληλη σήμανση (εύκολη-μέτρια-δύσκολη-πολύ δύσκολη)
 • Υπάρχουν ειδικά πλαίσια με επισημάνσεις και παρατηρήσεις, τα οποία βοηθούν τον μαθητή.
 • Υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης ανά ενότητες μαθημάτων. 


Με εκτίμηση
Γιώργος Καρκαμάνης

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - τόμος Α

Γ' Γενικού και Εσπερινού Λυκείου

για το σχολικό έτος 2023-2024


Σας ενημερώνω ότι κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του βοηθήματος μου για το μάθημα  «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» που διδάσκεται στην ομάδα προσανατολισμού «Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής» και  της Γ΄ τάξης των Ημερησίων  και Εσπερινών Λυκείων.

Το νέο βοήθημα  κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,  
Συγγραφέας: Γιώργος Καρκαμάνης
ISBN: 978-960-7991-49-2
SET:    978-960-7991-48-5 

Τα χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης  είναι:
 • Είναι γραμμένο σύμφωνα με τη ύλη, όπως αυτή έχει οριστεί για τη σχολική χρονιά 2023-2024,.
 • Ακολουθεί τις νέες οδηγίες διδασκαλίας.
 • Οι λύσεις των ασκήσεων βρίσκονται σε ξεχωριστό ένθετο που συνοδεύει το κύριο βιβλίο. 
 •      Είναι εμπλουτισμένος με νέες ασκήσεις και νέου τύπου μεθοδολογίες.
 • Ενσωματώθηκαν τα θέματα πανελλαδικών εξετάσεων μέχρι και το 2022.
 • Χρησιμοποιεί τον νέο τρόπο βαθμολόγησης των κριτηρίων αξιολόγησης (25 μονάδες ανά θέμα).
 • Αποτελείται από δύο τόμους, τον Α και τον  Β.
 • Αποτελείται από 9 κεφάλαια και έχει οργανωθεί σε 20 «μαθήματα» με το κάθε έναν να αναφέρεται και να αναλύει εκτενέστερα ένα συγκεκριμένο αντικείμενο της εξεταστέα ύλης.
   
 • Στο τέλος του τόμου Β ενσωματώθηκε ένας οδηγός επανάληψης με:  ερωτήσεις θεωρίας, 10 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης και 150+1 προτεινόμενα θέματα επιπέδου πανελλαδικών εξετάσεων .
 Διατηρεί την ίδια δομή με τις προηγούμενες εκδόσεις:
 • Εμπεριέχεται όλη η θεωρία του σχολικού βιβλίου δοσμένη με απλό και κατανοητό προς τον μαθητή τρόπο, σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.
 • Παρουσιάζονται μεθοδολογίες χρήσιμες για την επίλυση ασκήσεων.
 • Υπάρχουν παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις με κατάλληλες επεξηγήσεις, ώστε να κατανοούνται καλύτερα από τους μαθητές
 • Οι ασκήσεις έχουν εξειδικευθεί και ομαδοποιηθούν σε ερωτήσεις Σ/Λ, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχισης, εμφάνισης τιμών, μετατροπής, εύρεσης λαθών και προβλημάτων.
 • Οι ασκήσεις προς επίλυση έχουν ιεραρχηθεί ανάλογα με το επίπεδο δυσκο­λίας, το οποίο καθορίζεται με κατάλληλη σήμανση (εύκολη-μέτρια-δύσκολη-πολύ δύσκολη)
 • Υπάρχουν ειδικά πλαίσια με επισημάνσεις και παρατηρήσεις, τα οποία βοηθούν τον μαθητή.
 • Υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης ανά ενότητες μαθημάτων. 


Με εκτίμηση
Γιώργος Καρκαμάνης

Κυριακή 11 Ιουλίου 2021

 ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τόμος Α' και Τόμος Β΄  

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  

Αγαπητοί φίλοι σας ενημερώνω ότι  πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις Μαθηματική Βιβλιοθήκη, η ανατύπωση των βιβλιων "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τόμος Α' και Τόμος Β" για το σχολικό έτος 2021-2022, χωρίς να πραγματοοιηθεί κάποια αλλαγή.


          ISBN Τόμου Α':978-960-7991-45-4 


                        





 ISBN Τόμου Β':978-960-7991-46-1 







Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021

 Τροποποίηση της εξεταστέας ύλης του βιβλίου  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      τόμος Β -  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ

     Σύμφωνα με την αρ. πρωτ 1820/Δ2/08-01-2021 Υ.Α  του Υ.ΠΑΙ.Θ. πραγματοποιήθηκε τροποποίηση (μείωση) της εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή   στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού  Λυκείου.

 Κατά αντιστοιχία με τη τροποποίηση της εξεταστέας ύλης σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α. δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη για το 2021 οι παρακάτω ενότητες από το βιβλίο:

 «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΟΜΟΣ Β΄» -ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
   ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ- ISBN: 978-960-7991-46-1

Ενότητα

Σελίδες

Μάθημα 31: Άλλες δομές δεδομένων –Λίστες

139 -159

Μάθημα 32: Δένδρα

160 - 186

Μάθημα 33: Γράφοι

187 - 200

Μάθημα 36 : Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (Η σελιδα 221 είναι εντός εξεταστέας ύλης)

222 - 267

Μάθημα 36: Εκσφαλμάτωση προγράμματος

                       37.2.5 Μέθοδος ελέγχου «Μαύρο Κουτί»

                                    Μεθοδολογία 37.1

                                    12η και 13η Λυμένη άσκηση

            Ασκήσεις: 37.2 (1ο, 2ο, 9ο, 10ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, Σ/Λ)

                             37.6, 23.7 , 37.8 (7η πρόταση), 37.38, 37.39, 37.40

 

283 - 287

 

298 – 301

 

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τόμος Α' και Τόμος Β΄  

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

   

Αγαπητοί φίλοι σας ενημερώνω ότι  πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις Μαθηματική Βιβλιοθήκη, η ανατύπωση των βιβλιων "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τόμος Α' καιΤόμος Β" για το σχολικό έτος 2020-2021, χωρίς να πραγματοοιηθεί κάποια αλλαγή.


          ISBN Τόμου Α':978-960-7991-45-4 


                        






 ISBN Τόμου Β':978-960-7991-46-1 







Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τόμος Α' και Τόμος Β΄  
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εκδόσεις "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ"
Συγγραφέας: Γιώργος Καρκαμάνης


ISBN Τόμου Α':978-960-7991-45-4 
ISBN Τόμου Β':978-960-7991-46-1 

Διαστάσεις: 17x24 cm
Οι δύο τόμοι αποτελούν ένα βοήθημα για το μάθημα Πληροφορική που διδάσκεται στην ομάδα προσανατολισμού σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής της Γ' τάξης των ημερησίων Λυκείου καθώς και στη Δ' τάξη των εσπερινών Λυκειων και αποτελείται από δύο τόμους.

Ο τόμος Α' είναι η ανατύπωση του βιβλιου "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" της έκδοσης του Αυγούστου 2018 (ISBN 978-960-7991-45-4) χωρίς καμία αλλαγή και αναφέρεται στο σχολικό βιβλιο ΑΕΠΠ.




Ο τόμος Β αναφέρεται στο συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο "Πληροφορική" όπως αυτό προστέθηκε στο εκπαιδευτικό πακέτο κατά το σχολικό έτος 2019-2020



Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τόμος Β΄  
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Αγαπητοί συνάδελφοι και μαθητές, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι από το Σάββατο 21/12/2019 κυκλοφορεί ο τόμος Β'  του  νέου μου βιβλίου για το μάθημα "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" (πρώην ΑΕΠΠ) της Γ' Λυκείου.


Εκδόσεις "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ"
Συγγραφέας: Γιώργος Καρκαμάνης
ISBN:978-960-7991-46-1 
Διαστάσεις: 17x24 cm

Ο τόμος Β΄ αναφέρεται στο συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ το οποίο προστέθηκε κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στο διδακτικό πακέτο του μαθήματος «Πληροφορική» που διδάσκεται στην ομάδα προσανατολισμού «Σπου­δών Οικονομίας & Πληροφορικής» της Γ΄ τάξης των ημερησίων Λ­υκείων, καθώς και στη Δ΄ τάξη των εσπερινών Λυκείων.


Τα χαρακτηριστικά του νέου βιβλίου μου είναι:


    - Εμπεριέχει όλη η θεωρία του σχολικού βιβλίου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ σύμφωνα με την ύλη 2019-2020 δοσμένη σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.

  - Οι λύσεις των ασκήσεων βρίσκονται σε ξεχωριστό ένθετο που συνοδεύει το κύριο βιβλίο.

 - Αποτελείται από 8 κεφάλαια και έχει ορ­γανωθεί σε 14 μαθήματα με το κάθε ένα να αναφέρεται και να αναλύει εκτενέστερα ένα συγκεκριμένο αντικείμενο της εξεταστέα ύλης.

  - Υπάρχουν μεθοδολογίες χρήσιμες για την επίλυση ασκήσεων,  παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις με κατάλληλες επεξηγήσεις.

  - Οι ασκήσεις έχουν εξειδικευθεί και ομαδοποιηθεί σε ερωτήσεις Σ/Λ,  πολλαπλής επι­λογής, συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχισης, εμφάνισης τιμών, μετατροπής, εύρε­σης λαθών και προβλημάτων.

  - Οι ερωτήσεις και ασκήσεις προς επίλυση έχουν ιεραρχηθεί ανάλογα με το επί­πε­δο δυσκολίας, το οποίο καθορίζεται με κατάλληλη σήμανση (εύκολη-μέτρια-δύ­σκο­λη-πολύ δύσκολη).

   - Υπάρχουν ειδικά πλαίσια με επισημάνσεις και παρατηρήσεις.

   - Περιλαμβάνει θέματα πανελλαδικών εξετάσεων.

    - Υπάρχει στο τέλος ένας οδηγός επανάληψης που περιλαμβάνει:

      - 3 επανα­λη­πτικά κριτήρια αξιολόγησης και 
     
          - 40+1 προτεινόμενα θέματα επιπέδου πα­νελ­λαδικών εξετάσεων.