Γιώργος Καρκαμάνης - Βαλτοχώρι Θεσσαλονίκης - gkarkaman(at)gmail.com

Επιστροφή

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021

 Τροποποίηση της εξεταστέας ύλης του βιβλίου  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      τόμος Β -  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ

     Σύμφωνα με την αρ. πρωτ 1820/Δ2/08-01-2021 Υ.Α  του Υ.ΠΑΙ.Θ. πραγματοποιήθηκε τροποποίηση (μείωση) της εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή   στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού  Λυκείου.

 Κατά αντιστοιχία με τη τροποποίηση της εξεταστέας ύλης σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α. δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη για το 2021 οι παρακάτω ενότητες από το βιβλίο:

 «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΟΜΟΣ Β΄» -ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
   ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ- ISBN: 978-960-7991-46-1

Ενότητα

Σελίδες

Μάθημα 31: Άλλες δομές δεδομένων –Λίστες

139 -159

Μάθημα 32: Δένδρα

160 - 186

Μάθημα 33: Γράφοι

187 - 200

Μάθημα 36 : Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (Η σελιδα 221 είναι εντός εξεταστέας ύλης)

222 - 267

Μάθημα 36: Εκσφαλμάτωση προγράμματος

                       37.2.5 Μέθοδος ελέγχου «Μαύρο Κουτί»

                                    Μεθοδολογία 37.1

                                    12η και 13η Λυμένη άσκηση

            Ασκήσεις: 37.2 (1ο, 2ο, 9ο, 10ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, Σ/Λ)

                             37.6, 23.7 , 37.8 (7η πρόταση), 37.38, 37.39, 37.40

 

283 - 287

 

298 – 301

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου