Γιώργος Καρκαμάνης - Βαλτοχώρι Θεσσαλονίκης - gkarkaman(at)gmail.com

Επιστροφή

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016


ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017

Παραθέτω μια  ενδεικτική σειρά διδασκαλίας  των μαθημάτων που υπάρχουν στο βιβλίο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», εκδόσεις ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, συγγραφέας Γιώργος Καρκαμάνης, ISBN  978-960-7991-40-9. σύμφωνα με την ύλη όπως αυτή έχει οριστεί για το σχολικό έτος 2016-2017

Η  σειράς διδασκαλίας των μαθημάτων, προέκυψε μετά από ανταλλαγές απόψεων και συζητήσεις με συναδέλφους καθηγητές πληροφορικής. Η πρόταση διδασκαλίας  δεν είναι δεσμευτική και ο κάθε καθηγητής μπορεί να την τροποποιήσει και να την προσαρμόσει ανάλογα.

Σειρά
μαθημάτων
Τίτλος Μαθήματος
1
ΜΑΘΗΜΑ 1: Τι είναι αλγόριθμος, Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.
2
ΜΑΘΗΜΑ 2: Δομή ακολουθίας

ΜΑΘΗΜΑ 13: Η γλώσσα προγραμματισμού ΓΛΩΣΣΑ

Παρουσίαση της δομής ακολουθίας πρώτα σε μορφή αλγορίθμου και έπειτα σε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ.
3
ΜΑΘΗΜΑ 3: Δομή επιλογής
ΜΑΘΗΜΑ 14: Εντολές επιλογής- Εντολή ΑΝ
Παρουσίαση της εντολής ΑΝ πρώτα σε μορφή αλγορίθμου και έπειτα σε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ.
4
ΜΑΘΗΜΑ 4: Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών-«Αλλιώς_αν»
ΜΑΘΗΜΑ 15: Εντολές επιλογής-Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών

Παρουσίαση της πολλαπλής επιλογής  πρώτα σε μορφή αλγορίθμου και έπειτα σε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ.
5
ΜΑΘΗΜΑ 5: Εμφωλευμένες Διαδικασίες
ΜΑΘΗΜΑ 16: Εντολές επιλογής- Εμφωλευμένες Διαδικασίες

Παρουσίαση της εμφωλευμένης επιλογής πρώτα σε μορφή αλγορίθμου και έπειτα σε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ
6
ΜΑΘΗΜΑ 6: Δομή επανάληψης- Εντολή «Όσο...επανάλαβε»
ΜΑΘΗΜΑ 17: Δομή επανάληψης- Εντολή «ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ»
Παρουσίαση της εντολής ΟΣΟ πρώτα σε μορφή αλγορίθμου και έπειτα σε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ.
7
ΜΑΘΗΜΑ 7: Δομή επανάληψης- Εντολή «Μέχρις_ότου»
ΜΑΘΗΜΑ 18: Δομή επανάληψης- Εντολή «ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ»

Παρουσίαση της εντολής ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ πρώτα σε μορφή αλγορίθμου και έπειτα σε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ.
8
ΜΑΘΗΜΑ 8: Δομή επανάληψης- Εντολή «Για...από...μέχρι»
ΜΑΘΗΜΑ 19: Δομή επανάληψης- Εντολή «ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ»

Παρουσίαση της εντολής ΓΙΑ πρώτα σε μορφή αλγορίθμου και έπειτα σε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ.
9
ΜΑΘΗΜΑ 9: Δομή επανάληψης- Ολίσθηση, Πολ/μος αλά Ρωσικά
10
ΜΑΘΗΜΑ 20: Δομή επανάληψης- Διάφορα θέματα στη δομή επανάληψης.
11
ΜΑΘΗΜΑ 12: Εισαγωγή στον προγραμματισμό
Διδάσκεται μετά το τέλος της διδασκαλίας της δομής επανάληψης, καθώς περιέχει ασκήσεις που αναφέρονται σε εντολές επανάληψης.
12
ΜΑΘΗΜΑ 21: Μονοδιάστατοι πίνακες
13
ΜΑΘΗΜΑ 22:  Πίνακες (συνέχεια)
14
ΜΑΘΗΜΑ 23: Ταξινόμηση
15
ΜΑΘΗΜΑ 24: Η λειτουργία της αναζήτησης
Διδάσκεται μετά την ταξινόμηση καθώς η δυαδική αναζήτηση που παρουσιάζεται εδώ, απαιτεί ταξινομημένους πίνακες.
16
ΜΑΘΗΜΑ 26: Δισδιάστατοι πίνακες και βασικά στοιχεία
17
ΜΑΘΗΜΑ 27: Δισδιάστατοι πίνακες – Υπολογισμοί κατά γραμμή και κατά στήλη
18
ΜΑΘΗΜΑ 28: Δισδιάστατοι πίνακες – Αναζήτηση και ταξινόμηση
19
ΜΑΘΗΜΑ 30:  Τμηματικός προγραμματισμός- Συναρτήσεις
Η διδασκαλία των υποπρογραμμάτων αφήνεται στο τέλος καθώς σε αυτά χρησιμοποιείται υλικό από όλα τα παραπάνω (δομή επιλογής, επανάληψης, πίνακες)
20
ΜΑΘΗΜΑ 31:  Τμηματικός προγραμματισμός- Διαδικασίες
21
ΜΑΘΗΜΑ 32:  Πίνακες και Υποπρογράμματα. 
Δεν διδάσκονται οι ασκήσεις υλοποίησης στοίβας-ουράς με διαδικασίες.
 

Με τιμή

Γιώργος Καρκαμάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου