Γιώργος Καρκαμάνης - Βαλτοχώρι Θεσσαλονίκης - gkarkaman(at)gmail.com

Επιστροφή

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τόμος Α' και Τόμος Β΄  

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

   

Αγαπητοί φίλοι σας ενημερώνω ότι  πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις Μαθηματική Βιβλιοθήκη, η ανατύπωση των βιβλιων "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τόμος Α' καιΤόμος Β" για το σχολικό έτος 2020-2021, χωρίς να πραγματοοιηθεί κάποια αλλαγή.


          ISBN Τόμου Α':978-960-7991-45-4 


                        


 ISBN Τόμου Β':978-960-7991-46-1 Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τόμος Α' και Τόμος Β΄  
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εκδόσεις "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ"
Συγγραφέας: Γιώργος Καρκαμάνης


ISBN Τόμου Α':978-960-7991-45-4 
ISBN Τόμου Β':978-960-7991-46-1 

Διαστάσεις: 17x24 cm
Οι δύο τόμοι αποτελούν ένα βοήθημα για το μάθημα Πληροφορική που διδάσκεται στην ομάδα προσανατολισμού σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής της Γ' τάξης των ημερησίων Λυκείου καθώς και στη Δ' τάξη των εσπερινών Λυκειων και αποτελείται από δύο τόμους.

Ο τόμος Α' είναι η ανατύπωση του βιβλιου "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" της έκδοσης του Αυγούστου 2018 (ISBN 978-960-7991-45-4) χωρίς καμία αλλαγή και αναφέρεται στο σχολικό βιβλιο ΑΕΠΠ.
Ο τόμος Β αναφέρεται στο συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο "Πληροφορική" όπως αυτό προστέθηκε στο εκπαιδευτικό πακέτο κατά το σχολικό έτος 2019-2020Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τόμος Β΄  
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Αγαπητοί συνάδελφοι και μαθητές, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι από το Σάββατο 21/12/2019 κυκλοφορεί ο τόμος Β'  του  νέου μου βιβλίου για το μάθημα "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" (πρώην ΑΕΠΠ) της Γ' Λυκείου.


Εκδόσεις "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ"
Συγγραφέας: Γιώργος Καρκαμάνης
ISBN:978-960-7991-46-1 
Διαστάσεις: 17x24 cm

Ο τόμος Β΄ αναφέρεται στο συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ το οποίο προστέθηκε κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στο διδακτικό πακέτο του μαθήματος «Πληροφορική» που διδάσκεται στην ομάδα προσανατολισμού «Σπου­δών Οικονομίας & Πληροφορικής» της Γ΄ τάξης των ημερησίων Λ­υκείων, καθώς και στη Δ΄ τάξη των εσπερινών Λυκείων.


Τα χαρακτηριστικά του νέου βιβλίου μου είναι:


    - Εμπεριέχει όλη η θεωρία του σχολικού βιβλίου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ σύμφωνα με την ύλη 2019-2020 δοσμένη σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.

  - Οι λύσεις των ασκήσεων βρίσκονται σε ξεχωριστό ένθετο που συνοδεύει το κύριο βιβλίο.

 - Αποτελείται από 8 κεφάλαια και έχει ορ­γανωθεί σε 14 μαθήματα με το κάθε ένα να αναφέρεται και να αναλύει εκτενέστερα ένα συγκεκριμένο αντικείμενο της εξεταστέα ύλης.

  - Υπάρχουν μεθοδολογίες χρήσιμες για την επίλυση ασκήσεων,  παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις με κατάλληλες επεξηγήσεις.

  - Οι ασκήσεις έχουν εξειδικευθεί και ομαδοποιηθεί σε ερωτήσεις Σ/Λ,  πολλαπλής επι­λογής, συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχισης, εμφάνισης τιμών, μετατροπής, εύρε­σης λαθών και προβλημάτων.

  - Οι ερωτήσεις και ασκήσεις προς επίλυση έχουν ιεραρχηθεί ανάλογα με το επί­πε­δο δυσκολίας, το οποίο καθορίζεται με κατάλληλη σήμανση (εύκολη-μέτρια-δύ­σκο­λη-πολύ δύσκολη).

   - Υπάρχουν ειδικά πλαίσια με επισημάνσεις και παρατηρήσεις.

   - Περιλαμβάνει θέματα πανελλαδικών εξετάσεων.

    - Υπάρχει στο τέλος ένας οδηγός επανάληψης που περιλαμβάνει:

      - 3 επανα­λη­πτικά κριτήρια αξιολόγησης και 
     
          - 40+1 προτεινόμενα θέματα επιπέδου πα­νελ­λαδικών εξετάσεων. 

Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2019-2020

Σας ενημερώνω ότι τον Ιούλιο του 2019, πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις Μαθηματική Βιβλιοθήκη η ανατύπωση του  βιβλίου μου, με τίτλο "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον", ISBN 978-960-7991-45-4   χωρίς να πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή.
Με εκτίμηση
Γιώργος Καρκαμάνης

Κυριακή, 26 Αυγούστου 2018


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
για το σχολικό έτος 2018-2019Σας ενημερώνω ότι κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του βοηθήματος μου για το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» που διδάσκεται στην ομάδα προσανατολισμού «Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής» και  της Γ΄ τάξης των ημερησίων Λυκείων, καθώς και στη Δ΄ τάξη των εσπερινών Λυκείων.

Το νέο βοήθημα  κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,  
Συγγραφέας: Γιώργος Καρκαμάνης
ISBN: 978-960-7991-45-4  

 

Τα χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης  είναι:

 • Είναι γραμμένο σύμφωνα με τη ύλη, όπως αυτή έχει οριστεί για τη σχολική χρονιά 2018-2019, δίνοντας βαρύτητα στον προγραμματισμό σε ΓΛΩΣΣΑ, διατηρώντας όμως και την επαφή με τους αλγορίθμους.
 • Οι λύσεις των ασκήσεων βρίσκονται σε ξεχωριστό ένθετο που συνοδεύει το κύριο βιβλίο. 
 •     Προστέθηκαν  νέες ασκήσεις και νέου τύπου μεθοδολογίες.
 • Ενσωματώθηκαν τα θέματα πανελλαδικών εξετάσεων μέχρι και το 2018.
 • Έχει προστεθεί ένα νέο επίπεδο δυσκολίας στις ασκήσεις με κατάλληλη σήμανση (εύκολες, μέτριες, δύσκολες, πολύ δύσκολες).
 • · 
 • Στο τέλος του βιβλίου ενσωματώθηκε ένας οδηγός επανάληψης με: 144 ερωτήσεις θεωρίας, 6 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης και 90+1 προτεινόμενα θέματα επιπέδου πανελλαδικών εξετάσεων .
 • Αποτελείται από 9 κεφάλαια και έχει οργανωθεί σε 23 «μαθήματα» με το κάθε έναν να αναφέρεται και να αναλύει εκτενέστερα ένα συγκεκριμένο αντικείμενο της εξεταστέα ύλης.
 Διατηρεί την ίδια δομή με τις προηγούμενες εκδόσεις:
 • Εμπεριέχεται όλη η θεωρία του σχολικού βιβλίου δοσμένη με απλό και κατανοητό προς τον μαθητή τρόπο, σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.
 • Παρουσιάζονται μεθοδολογίες χρήσιμες για την επίλυση ασκήσεων.
 • Υπάρχουν παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις με κατάλληλες επεξηγήσεις, ώστε να κατανοούνται καλύτερα από τους μαθητές
 • Οι ασκήσεις έχουν εξειδικευθεί και ομαδοποιηθούν σε ερωτήσεις Σ/Λ, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχισης, εμφάνισης τιμών, μετατροπής, εύρεσης λαθών και προβλημάτων.
 • Οι ασκήσεις προς επίλυση έχουν ιεραρχηθεί ανάλογα με το επίπεδο δυσκο­λίας, το οποίο καθορίζεται με κατάλληλη σήμανση (εύκολη-μέτρια-δύσκολη-πολύ δύσκολη)
 • Υπάρχουν ειδικά πλαίσια με επισημάνσεις και παρατηρήσεις, τα οποία βοηθούν τον μαθητή.
 • Υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης ανά ενότητες μαθημάτων. 


Με εκτίμηση
Γιώργος Καρκαμάνης

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2017-2018


Σας ενημερώνω ότι τον Ιούνιο του 2017, πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις Μαθηματική Βιβλιοθήκη η ανατύπωση του βιβλίου μου, με τίτλο "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον",  ISBN  978-960-7991-40-9 χωρίς να πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή.
Με εκτίμηση
Γιώργος Καρκαμάνης

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016


ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017

Παραθέτω μια  ενδεικτική σειρά διδασκαλίας  των μαθημάτων που υπάρχουν στο βιβλίο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», εκδόσεις ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, συγγραφέας Γιώργος Καρκαμάνης, ISBN  978-960-7991-40-9. σύμφωνα με την ύλη όπως αυτή έχει οριστεί για το σχολικό έτος 2016-2017

Η  σειράς διδασκαλίας των μαθημάτων, προέκυψε μετά από ανταλλαγές απόψεων και συζητήσεις με συναδέλφους καθηγητές πληροφορικής. Η πρόταση διδασκαλίας  δεν είναι δεσμευτική και ο κάθε καθηγητής μπορεί να την τροποποιήσει και να την προσαρμόσει ανάλογα.

Σειρά
μαθημάτων
Τίτλος Μαθήματος
1
ΜΑΘΗΜΑ 1: Τι είναι αλγόριθμος, Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.
2
ΜΑΘΗΜΑ 2: Δομή ακολουθίας

ΜΑΘΗΜΑ 13: Η γλώσσα προγραμματισμού ΓΛΩΣΣΑ

Παρουσίαση της δομής ακολουθίας πρώτα σε μορφή αλγορίθμου και έπειτα σε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ.
3
ΜΑΘΗΜΑ 3: Δομή επιλογής
ΜΑΘΗΜΑ 14: Εντολές επιλογής- Εντολή ΑΝ
Παρουσίαση της εντολής ΑΝ πρώτα σε μορφή αλγορίθμου και έπειτα σε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ.
4
ΜΑΘΗΜΑ 4: Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών-«Αλλιώς_αν»
ΜΑΘΗΜΑ 15: Εντολές επιλογής-Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών

Παρουσίαση της πολλαπλής επιλογής  πρώτα σε μορφή αλγορίθμου και έπειτα σε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ.
5
ΜΑΘΗΜΑ 5: Εμφωλευμένες Διαδικασίες
ΜΑΘΗΜΑ 16: Εντολές επιλογής- Εμφωλευμένες Διαδικασίες

Παρουσίαση της εμφωλευμένης επιλογής πρώτα σε μορφή αλγορίθμου και έπειτα σε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ
6
ΜΑΘΗΜΑ 6: Δομή επανάληψης- Εντολή «Όσο...επανάλαβε»
ΜΑΘΗΜΑ 17: Δομή επανάληψης- Εντολή «ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ»
Παρουσίαση της εντολής ΟΣΟ πρώτα σε μορφή αλγορίθμου και έπειτα σε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ.
7
ΜΑΘΗΜΑ 7: Δομή επανάληψης- Εντολή «Μέχρις_ότου»
ΜΑΘΗΜΑ 18: Δομή επανάληψης- Εντολή «ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ»

Παρουσίαση της εντολής ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ πρώτα σε μορφή αλγορίθμου και έπειτα σε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ.
8
ΜΑΘΗΜΑ 8: Δομή επανάληψης- Εντολή «Για...από...μέχρι»
ΜΑΘΗΜΑ 19: Δομή επανάληψης- Εντολή «ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ»

Παρουσίαση της εντολής ΓΙΑ πρώτα σε μορφή αλγορίθμου και έπειτα σε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ.
9
ΜΑΘΗΜΑ 9: Δομή επανάληψης- Ολίσθηση, Πολ/μος αλά Ρωσικά
10
ΜΑΘΗΜΑ 20: Δομή επανάληψης- Διάφορα θέματα στη δομή επανάληψης.
11
ΜΑΘΗΜΑ 12: Εισαγωγή στον προγραμματισμό
Διδάσκεται μετά το τέλος της διδασκαλίας της δομής επανάληψης, καθώς περιέχει ασκήσεις που αναφέρονται σε εντολές επανάληψης.
12
ΜΑΘΗΜΑ 21: Μονοδιάστατοι πίνακες
13
ΜΑΘΗΜΑ 22:  Πίνακες (συνέχεια)
14
ΜΑΘΗΜΑ 23: Ταξινόμηση
15
ΜΑΘΗΜΑ 24: Η λειτουργία της αναζήτησης
Διδάσκεται μετά την ταξινόμηση καθώς η δυαδική αναζήτηση που παρουσιάζεται εδώ, απαιτεί ταξινομημένους πίνακες.
16
ΜΑΘΗΜΑ 26: Δισδιάστατοι πίνακες και βασικά στοιχεία
17
ΜΑΘΗΜΑ 27: Δισδιάστατοι πίνακες – Υπολογισμοί κατά γραμμή και κατά στήλη
18
ΜΑΘΗΜΑ 28: Δισδιάστατοι πίνακες – Αναζήτηση και ταξινόμηση
19
ΜΑΘΗΜΑ 30:  Τμηματικός προγραμματισμός- Συναρτήσεις
Η διδασκαλία των υποπρογραμμάτων αφήνεται στο τέλος καθώς σε αυτά χρησιμοποιείται υλικό από όλα τα παραπάνω (δομή επιλογής, επανάληψης, πίνακες)
20
ΜΑΘΗΜΑ 31:  Τμηματικός προγραμματισμός- Διαδικασίες
21
ΜΑΘΗΜΑ 32:  Πίνακες και Υποπρογράμματα. 
Δεν διδάσκονται οι ασκήσεις υλοποίησης στοίβας-ουράς με διαδικασίες.
 

Με τιμή

Γιώργος Καρκαμάνης