Γιώργος Καρκαμάνης - Βαλτοχώρι Θεσσαλονίκης - gkarkaman(at)gmail.com


Επιστροφή

Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2019-2020

Σας ενημερώνω ότι τον Ιούλιο του 2019, πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις Μαθηματική Βιβλιοθήκη η ανατύπωση του  βιβλίου μου, με τίτλο "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον", ISBN 978-960-7991-45-4   χωρίς να πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή.
Με εκτίμηση
Γιώργος Καρκαμάνης

Κυριακή, 26 Αυγούστου 2018


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
για το σχολικό έτος 2018-2019Σας ενημερώνω ότι κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του βοηθήματος μου για το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» που διδάσκεται στην ομάδα προσανατολισμού «Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής» και  της Γ΄ τάξης των ημερησίων Λυκείων, καθώς και στη Δ΄ τάξη των εσπερινών Λυκείων.

Το νέο βοήθημα  κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,  
Συγγραφέας: Γιώργος Καρκαμάνης
ISBN: 978-960-7991-45-4  

 

Τα χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης  είναι:

 • Είναι γραμμένο σύμφωνα με τη ύλη, όπως αυτή έχει οριστεί για τη σχολική χρονιά 2018-2019, δίνοντας βαρύτητα στον προγραμματισμό σε ΓΛΩΣΣΑ, διατηρώντας όμως και την επαφή με τους αλγορίθμους.
 • Οι λύσεις των ασκήσεων βρίσκονται σε ξεχωριστό ένθετο που συνοδεύει το κύριο βιβλίο. 
 •     Προστέθηκαν  νέες ασκήσεις και νέου τύπου μεθοδολογίες.
 • Ενσωματώθηκαν τα θέματα πανελλαδικών εξετάσεων μέχρι και το 2018.
 • Έχει προστεθεί ένα νέο επίπεδο δυσκολίας στις ασκήσεις με κατάλληλη σήμανση (εύκολες, μέτριες, δύσκολες, πολύ δύσκολες).
 • · 
 • Στο τέλος του βιβλίου ενσωματώθηκε ένας οδηγός επανάληψης με: 144 ερωτήσεις θεωρίας, 6 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης και 90+1 προτεινόμενα θέματα επιπέδου πανελλαδικών εξετάσεων .
 • Αποτελείται από 9 κεφάλαια και έχει οργανωθεί σε 23 «μαθήματα» με το κάθε έναν να αναφέρεται και να αναλύει εκτενέστερα ένα συγκεκριμένο αντικείμενο της εξεταστέα ύλης.
 Διατηρεί την ίδια δομή με τις προηγούμενες εκδόσεις:
 • Εμπεριέχεται όλη η θεωρία του σχολικού βιβλίου δοσμένη με απλό και κατανοητό προς τον μαθητή τρόπο, σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.
 • Παρουσιάζονται μεθοδολογίες χρήσιμες για την επίλυση ασκήσεων.
 • Υπάρχουν παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις με κατάλληλες επεξηγήσεις, ώστε να κατανοούνται καλύτερα από τους μαθητές
 • Οι ασκήσεις έχουν εξειδικευθεί και ομαδοποιηθούν σε ερωτήσεις Σ/Λ, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχισης, εμφάνισης τιμών, μετατροπής, εύρεσης λαθών και προβλημάτων.
 • Οι ασκήσεις προς επίλυση έχουν ιεραρχηθεί ανάλογα με το επίπεδο δυσκο­λίας, το οποίο καθορίζεται με κατάλληλη σήμανση (εύκολη-μέτρια-δύσκολη-πολύ δύσκολη)
 • Υπάρχουν ειδικά πλαίσια με επισημάνσεις και παρατηρήσεις, τα οποία βοηθούν τον μαθητή.
 • Υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης ανά ενότητες μαθημάτων. 


Με εκτίμηση
Γιώργος Καρκαμάνης

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2017-2018


Σας ενημερώνω ότι τον Ιούνιο του 2017, πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις Μαθηματική Βιβλιοθήκη η ανατύπωση του βιβλίου μου, με τίτλο "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον",  ISBN  978-960-7991-40-9 χωρίς να πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή.
Με εκτίμηση
Γιώργος Καρκαμάνης

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016


ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017

Παραθέτω μια  ενδεικτική σειρά διδασκαλίας  των μαθημάτων που υπάρχουν στο βιβλίο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», εκδόσεις ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, συγγραφέας Γιώργος Καρκαμάνης, ISBN  978-960-7991-40-9. σύμφωνα με την ύλη όπως αυτή έχει οριστεί για το σχολικό έτος 2016-2017

Η  σειράς διδασκαλίας των μαθημάτων, προέκυψε μετά από ανταλλαγές απόψεων και συζητήσεις με συναδέλφους καθηγητές πληροφορικής. Η πρόταση διδασκαλίας  δεν είναι δεσμευτική και ο κάθε καθηγητής μπορεί να την τροποποιήσει και να την προσαρμόσει ανάλογα.

Σειρά
μαθημάτων
Τίτλος Μαθήματος
1
ΜΑΘΗΜΑ 1: Τι είναι αλγόριθμος, Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.
2
ΜΑΘΗΜΑ 2: Δομή ακολουθίας

ΜΑΘΗΜΑ 13: Η γλώσσα προγραμματισμού ΓΛΩΣΣΑ

Παρουσίαση της δομής ακολουθίας πρώτα σε μορφή αλγορίθμου και έπειτα σε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ.
3
ΜΑΘΗΜΑ 3: Δομή επιλογής
ΜΑΘΗΜΑ 14: Εντολές επιλογής- Εντολή ΑΝ
Παρουσίαση της εντολής ΑΝ πρώτα σε μορφή αλγορίθμου και έπειτα σε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ.
4
ΜΑΘΗΜΑ 4: Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών-«Αλλιώς_αν»
ΜΑΘΗΜΑ 15: Εντολές επιλογής-Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών

Παρουσίαση της πολλαπλής επιλογής  πρώτα σε μορφή αλγορίθμου και έπειτα σε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ.
5
ΜΑΘΗΜΑ 5: Εμφωλευμένες Διαδικασίες
ΜΑΘΗΜΑ 16: Εντολές επιλογής- Εμφωλευμένες Διαδικασίες

Παρουσίαση της εμφωλευμένης επιλογής πρώτα σε μορφή αλγορίθμου και έπειτα σε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ
6
ΜΑΘΗΜΑ 6: Δομή επανάληψης- Εντολή «Όσο...επανάλαβε»
ΜΑΘΗΜΑ 17: Δομή επανάληψης- Εντολή «ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ»
Παρουσίαση της εντολής ΟΣΟ πρώτα σε μορφή αλγορίθμου και έπειτα σε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ.
7
ΜΑΘΗΜΑ 7: Δομή επανάληψης- Εντολή «Μέχρις_ότου»
ΜΑΘΗΜΑ 18: Δομή επανάληψης- Εντολή «ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ»

Παρουσίαση της εντολής ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ πρώτα σε μορφή αλγορίθμου και έπειτα σε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ.
8
ΜΑΘΗΜΑ 8: Δομή επανάληψης- Εντολή «Για...από...μέχρι»
ΜΑΘΗΜΑ 19: Δομή επανάληψης- Εντολή «ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ»

Παρουσίαση της εντολής ΓΙΑ πρώτα σε μορφή αλγορίθμου και έπειτα σε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ.
9
ΜΑΘΗΜΑ 9: Δομή επανάληψης- Ολίσθηση, Πολ/μος αλά Ρωσικά
10
ΜΑΘΗΜΑ 20: Δομή επανάληψης- Διάφορα θέματα στη δομή επανάληψης.
11
ΜΑΘΗΜΑ 12: Εισαγωγή στον προγραμματισμό
Διδάσκεται μετά το τέλος της διδασκαλίας της δομής επανάληψης, καθώς περιέχει ασκήσεις που αναφέρονται σε εντολές επανάληψης.
12
ΜΑΘΗΜΑ 21: Μονοδιάστατοι πίνακες
13
ΜΑΘΗΜΑ 22:  Πίνακες (συνέχεια)
14
ΜΑΘΗΜΑ 23: Ταξινόμηση
15
ΜΑΘΗΜΑ 24: Η λειτουργία της αναζήτησης
Διδάσκεται μετά την ταξινόμηση καθώς η δυαδική αναζήτηση που παρουσιάζεται εδώ, απαιτεί ταξινομημένους πίνακες.
16
ΜΑΘΗΜΑ 26: Δισδιάστατοι πίνακες και βασικά στοιχεία
17
ΜΑΘΗΜΑ 27: Δισδιάστατοι πίνακες – Υπολογισμοί κατά γραμμή και κατά στήλη
18
ΜΑΘΗΜΑ 28: Δισδιάστατοι πίνακες – Αναζήτηση και ταξινόμηση
19
ΜΑΘΗΜΑ 30:  Τμηματικός προγραμματισμός- Συναρτήσεις
Η διδασκαλία των υποπρογραμμάτων αφήνεται στο τέλος καθώς σε αυτά χρησιμοποιείται υλικό από όλα τα παραπάνω (δομή επιλογής, επανάληψης, πίνακες)
20
ΜΑΘΗΜΑ 31:  Τμηματικός προγραμματισμός- Διαδικασίες
21
ΜΑΘΗΜΑ 32:  Πίνακες και Υποπρογράμματα. 
Δεν διδάσκονται οι ασκήσεις υλοποίησης στοίβας-ουράς με διαδικασίες.
 

Με τιμή

Γιώργος Καρκαμάνης

Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016


ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2016-2017


Σας ενημερώνω ότι πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις Μαθηματική Βιβλιοθήκη η ανατύπωση του τελευταίου μου βιβλίου, με τίτλο "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον",  ISBN  978-960-7991-40-9 χωρίς να πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή.

Με τιμή
Γιώργος Καρκαμάνης

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ Α.Ε.Π.Π.    Σας ενημερώνω ότι ξεκίνησε η κυκλοφορία ενός νέου βοηθήματος  για το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» που διδάσκεται στις ομάδες προσανατολισμού «Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής» και  «Θετικών Σπουδών» της Γ΄ τάξης των ημερησίων Λυκείων, καθώς και στη Δ΄ τάξη των εσπερινών Λυκείων.

Το νέο βοήθημα  κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,  
Συγγραφέας: Γιώργος Καρκαμάνης
ISBN: 978-960-7991-40-9

 
Τα χαρακτηριστικά του νέου βιβλίου είναι:


 • Είναι γραμμένο σύμφωνα με τη νέα ύλη, όπως αυτή έχει οριστεί για τη σχολική χρονιά 2015-2016, δίνοντας βαρύτητα στον προγραμματισμό σε ΓΛΩΣΣΑ, διατηρώντας όμως και την επαφή με τους αλγορίθμους.
 • Οι λύσεις των ασκήσεων βρίσκονται σε ξεχωριστό ένθετο που συνοδεύει το κύριο βιβλίο. 
 • Έχουν προστεθεί 5 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης, επιπέδου πανελληνίων εξετάσεων.
 •   Έχει την ίδια δομή με τις προηγούμενες εκδόσεις, έχει χωριστεί σε 32 μαθήματα,με το κάθε μάθημα να αναφέρεται και να αναλύει εκτενέστερα ένα συγκεκριμένο αντικείμενο της εξεταστέα ύλης. 
  Το κάθε μάθημα περιλαμβάνει:
  • Τη θεωρία του μαθήματος.
  • Χρήσιμες μεθοδολογίες για τις λύσεις των ασκήσεων.
  • Παραδείγματα εφαρμογής των μεθοδολογιών.
  • Λυμένες ασκήσεις.
  • Ερωτήσεις και ασκήσεις προς επίλυση
  • Ειδικά πλαίσια με παρατηρήσεις που υποδεικνύουν σημαντικά θέματα θεωρίας.
  • Θέματα πανελληνίων εξετάσεων που είναι σχετικά με το μάθημα.
 • Εμπεριέχεται όλη η θεωρία του σχολικού βιβλίου δοσμένη με απλό και κατανοητό προς τον μαθητή τρόπο, σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.
 • Παρουσιάζονται μεθοδολογίες χρήσιμες για την επίλυση ασκήσεων.
 • Υπάρχουν παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις με κατάλληλες επεξηγήσεις, ώστε να κατανοούνται καλύτερα από τους μαθητές
 • Οι ασκήσεις έχουν εξειδικευθεί και ομαδοποιηθούν σε ερωτήσεις Σ/Λ, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχισης, εμφάνισης τιμών, μετατροπής, εύρεσης λαθών και προβλημάτων.
 • Οι ασκήσεις προς επίλυση έχουν ιεραρχηθεί ανάλογα με το επίπεδο δυσκο­λίας, το οποίο καθορίζεται με κατάλληλη σήμανση (εύκολη-μέτρια-δύσκολη)
 • Υπάρχουν ειδικά πλαίσια με επισημάνσεις και παρατηρήσεις, τα οποία βοηθούν τον μαθητή
 • Περιλαμβάνονται θέματα πανελληνίων εξετάσεων μέχρι και το 2015.
 • Υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης ανά ενότητες μαθημάτων, καθώς και 5 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης.
 • Περιλαμβάνονται ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο και από το τετράδιο του μαθητή.
Το βιβλίο κατά προσέγγιση περιλαμβάνει:
 • 200 Ερωτήσεις Θεωρίας που καλύπτουν όλη τη θεωρία του σχολικού βιβλίου με απαντήσεις δοσμένες σε μορφή απλή και κατανοητή.
 • 130 μεθοδολογίες αναλυτικά δοσμένες.
 • 340 λυμένες ασκήσεις και παραδείγματα, με επεξηγήσεις για καλύτερη κατανόηση από τους μαθητές.
 • 570 ασκήσεις, Σωστό–Λάθος, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενού.
 • 340 ασκήσεις εμφάνισης τιμών μέσα από τις οποίες ο μαθητής εξοικειώνετε με τον πίνακα τιμών, μετατροπής μεταξύ των διαφόρων τρόπων αναπαράστασης αλγορίθμων (διάγραμμα ροής, ψευδογλώσσα, φυσική γλώσσα κατά βήματα), μετατροπές μεταξύ εντολών επιλογής, μετατροπές μεταξύ εντολών επανάληψης), ασκήσεις εύρεσης λαθών, μέσα από τις οποίες ο μαθητής προσπαθεί να καταλάβει τα λάθη που τυχόν μπορεί να πραγματοποιήσει σε ένα αλγόριθμο, την σωστή εφαρμογή των κριτηρίων, την ισοδυναμία μεταξύ αλγορίθμων και πολλά άλλα.
 • 450 προβλήματα για επίλυση, που ο μαθητής καλείται να υλοποιήσει τους κατάλληλους αλγορίθμους και προγράμματα αντίστοιχα.
 • 6 κριτήρια αξιολόγησης ανά ενότητα μαθημάτων και 5 επαναληπτικά.

Με τιμή
Γιώργος Καρκαμάνης