Γιώργος Καρκαμάνης - Βαλτοχώρι Θεσσαλονίκης - gkarkaman(at)gmail.com

Επιστροφή

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ Α.Ε.Π.Π.    Σας ενημερώνω ότι ξεκίνησε η κυκλοφορία ενός νέου βοηθήματος  για το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» που διδάσκεται στις ομάδες προσανατολισμού «Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής» και  «Θετικών Σπουδών» της Γ΄ τάξης των ημερησίων Λυκείων, καθώς και στη Δ΄ τάξη των εσπερινών Λυκείων.

Το νέο βοήθημα  κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,  
Συγγραφέας: Γιώργος Καρκαμάνης
ISBN: 978-960-7991-40-9

 
Τα χαρακτηριστικά του νέου βιβλίου είναι:


 • Είναι γραμμένο σύμφωνα με τη νέα ύλη, όπως αυτή έχει οριστεί για τη σχολική χρονιά 2015-2016, δίνοντας βαρύτητα στον προγραμματισμό σε ΓΛΩΣΣΑ, διατηρώντας όμως και την επαφή με τους αλγορίθμους.
 • Οι λύσεις των ασκήσεων βρίσκονται σε ξεχωριστό ένθετο που συνοδεύει το κύριο βιβλίο. 
 • Έχουν προστεθεί 5 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης, επιπέδου πανελληνίων εξετάσεων.
 •   Έχει την ίδια δομή με τις προηγούμενες εκδόσεις, έχει χωριστεί σε 32 μαθήματα,με το κάθε μάθημα να αναφέρεται και να αναλύει εκτενέστερα ένα συγκεκριμένο αντικείμενο της εξεταστέα ύλης. 
  Το κάθε μάθημα περιλαμβάνει:
  • Τη θεωρία του μαθήματος.
  • Χρήσιμες μεθοδολογίες για τις λύσεις των ασκήσεων.
  • Παραδείγματα εφαρμογής των μεθοδολογιών.
  • Λυμένες ασκήσεις.
  • Ερωτήσεις και ασκήσεις προς επίλυση
  • Ειδικά πλαίσια με παρατηρήσεις που υποδεικνύουν σημαντικά θέματα θεωρίας.
  • Θέματα πανελληνίων εξετάσεων που είναι σχετικά με το μάθημα.
 • Εμπεριέχεται όλη η θεωρία του σχολικού βιβλίου δοσμένη με απλό και κατανοητό προς τον μαθητή τρόπο, σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.
 • Παρουσιάζονται μεθοδολογίες χρήσιμες για την επίλυση ασκήσεων.
 • Υπάρχουν παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις με κατάλληλες επεξηγήσεις, ώστε να κατανοούνται καλύτερα από τους μαθητές
 • Οι ασκήσεις έχουν εξειδικευθεί και ομαδοποιηθούν σε ερωτήσεις Σ/Λ, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχισης, εμφάνισης τιμών, μετατροπής, εύρεσης λαθών και προβλημάτων.
 • Οι ασκήσεις προς επίλυση έχουν ιεραρχηθεί ανάλογα με το επίπεδο δυσκο­λίας, το οποίο καθορίζεται με κατάλληλη σήμανση (εύκολη-μέτρια-δύσκολη)
 • Υπάρχουν ειδικά πλαίσια με επισημάνσεις και παρατηρήσεις, τα οποία βοηθούν τον μαθητή
 • Περιλαμβάνονται θέματα πανελληνίων εξετάσεων μέχρι και το 2015.
 • Υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης ανά ενότητες μαθημάτων, καθώς και 5 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης.
 • Περιλαμβάνονται ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο και από το τετράδιο του μαθητή.
Το βιβλίο κατά προσέγγιση περιλαμβάνει:
 • 200 Ερωτήσεις Θεωρίας που καλύπτουν όλη τη θεωρία του σχολικού βιβλίου με απαντήσεις δοσμένες σε μορφή απλή και κατανοητή.
 • 130 μεθοδολογίες αναλυτικά δοσμένες.
 • 340 λυμένες ασκήσεις και παραδείγματα, με επεξηγήσεις για καλύτερη κατανόηση από τους μαθητές.
 • 570 ασκήσεις, Σωστό–Λάθος, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενού.
 • 340 ασκήσεις εμφάνισης τιμών μέσα από τις οποίες ο μαθητής εξοικειώνετε με τον πίνακα τιμών, μετατροπής μεταξύ των διαφόρων τρόπων αναπαράστασης αλγορίθμων (διάγραμμα ροής, ψευδογλώσσα, φυσική γλώσσα κατά βήματα), μετατροπές μεταξύ εντολών επιλογής, μετατροπές μεταξύ εντολών επανάληψης), ασκήσεις εύρεσης λαθών, μέσα από τις οποίες ο μαθητής προσπαθεί να καταλάβει τα λάθη που τυχόν μπορεί να πραγματοποιήσει σε ένα αλγόριθμο, την σωστή εφαρμογή των κριτηρίων, την ισοδυναμία μεταξύ αλγορίθμων και πολλά άλλα.
 • 450 προβλήματα για επίλυση, που ο μαθητής καλείται να υλοποιήσει τους κατάλληλους αλγορίθμους και προγράμματα αντίστοιχα.
 • 6 κριτήρια αξιολόγησης ανά ενότητα μαθημάτων και 5 επαναληπτικά.

Με τιμή
Γιώργος Καρκαμάνης
 

2 σχόλια: